Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


52 LAZY WEEKS - nr 44
31.I-06.II.2011 Slab House

Houses built from prefabricated concrete have an expiry date, which is estimated by
a construction engineer and an architect. Sometimes, however, parts of these buildings fall off, which may even occur sooner than expected. Let us imagine that one vertical element drops and falls uncontrollably on the ground. This newly created object could be then inhabited, regardless of its form. Following this line of thought, we may assume that an excellent method of creating buildings is to put up slabs of reinforced concrete and knock them over, so that they would naturally find their own form. They could be inhabited after their structure was reinforced and secured.

Budynki z wielkiej płyty mają ograniczony okres używalności przewidziany przez konstruktora i architekta. Zdarza się jednak, że części bloków odrywają się, nieraz wcześniej, niż to przewidywano. Wyobraźmy sobie, że taki pionowy element nagle upada i układa się na ziemi w niekontrolowany sposób. A gdyby utworzony w ten sposób obiekt nadal użytkować niezależnie od tego, jaką przyjął formę? Idąc dalej tym tropem, dochodzimy do wniosku, że świetną metodą tworzenia budynków mogłoby być stawianie żelbetonowych płyt a następnie przewracanie ich w taki sposób, by samodzielnie mogły określać swój kształt. Po uprzednim wzmocnieniu i zabezpieczeniu konstrukcji można by je zamieszkiwać.


< previous
next >