Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


52 LAZY WEEKS - nr 7
17.V-23.V.2010 Bubu House

Bubu is a housing estate of the future, which consists of buildings that look as if they were silently striding. Some surfaces of this crumpled form could be transformed into windows. In the future there will be portable stairs leading to the entrance, which is situated a few meters above the ground. The Bubu House is a stronghold which protects its inhabitants not only from intruders, but also from the flood.

Bubu to osiedle przyszłości, które składa się z budynków sprawiających wrażenie, jakby kroczyły w milczeniu. Niektóre z załamań tej pomiętej formy mogą być wykorzystane jako okna. Docelowo, do wejścia, znajdującego się kilka metrów nad ziemią, będą prowadzić opuszczane schody. Bubu House to twierdza, która chroni swoich mieszkańców zarówno przed intruzami, jak i ewentualną powodzią.


< previous
next >