Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


52 LAZY WEEKS - nr 13
28.VI-04.VII.2010 Hamster House

This is a light-and-kinetics installation. Its resident sets in motion the giant treadmill that is connected to the generator. As a result, the neon sign ”Welcome Home” is illuminated. Not only is this object a comment on the work-home routine, but also an illustration of the whole paraarchitectonic project which came into being somewhere in-between and which – just like this glowing neon – is also a side effect.

Instalacja świetlno-kinetyczna. Mieszkaniec obiektu wprowadza w ruch gigantyczny kołowrotek połączony z prądnicą, co powoduje rozświetlenie neonu z napisem „Welcome Home”. Obiekt ten to nie tylko komentarz do rytuału dom-praca, ale też ilustracja całego paraarchitektonicznego projektu, który powstawał w przestrzeni pomiędzy, i który – niczym ów jarzący się neon – sam jest skutkiem ubocznym.


< previous
next >