Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


52 LAZY WEEKS - nr 14
05.VII-11.VII.2010 Acoustic House

These specially designed suspensions take advantage of noise barriers erected around roads and motorways. These hanging capsules may serve as a functional place of accommodation for those travelling by car or on foot. Entering such an object may be
a difficult task, as it requires certain physical abilities – its resident would have to climb the corrugated surface of the noise barrier from the side of the road.

Specjalne zawieszki wykorzystujące infrastrukturę ekranów akustycznych ustawianych wzdłuż dróg i autostrad. Wiszące kapsuły mają funkcjonować jako praktyczne miejsce noclegowe dla podróżujących samochodem lub pieszych. Dostanie się do środka takiego obiektu jest wyczynem karkołomnym, który wymaga sprawności fizycznej, ponieważ trzeba najpierw wdrapać się po drabiniastej powierzchni ekranu od strony drogi.


< previous
next >