Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


52 LAZY WEEKS - nr 24
13.IX-19.IX.2010 Acoustic House 2

Although noise barriers are particularly inspiring objects, it would seem that their potential has not been fully explored yet. In this instalment, I would like to present
a project design of a detached noise barrier, which is to be placed in the crowded parts of the city or shopping malls. The idea poses an interesting paradox: the deeper we enter into the object in order to hide and escape the noise, the more we will be getting outside, finally finding ourselves at the top of the object. Thus, the Acoustic House 2 becomes a monument which illustrates the impossibility of evading the noise of civilization.

Chociaż ekrany akustyczne to obiekty niezwykle inspirujące, to ich potencjał nie został jeszcze w pełni wykorzystany. W tej odsłonie prezentowany jest projekt wolno stojącego ekranu akustycznego, który może być umieszczany na przykład w ruchliwych częściach miasta lub centrach handlowych. Pomysł to paradoksalny, ponieważ im dalej w głąb obiektu zechcemy wejść, aby ukryć się i uciec od hałasu, tym bardziej będziemy wychodzili na zewnątrz, by w końcu dojść na szczyt obiektu. W ten sposób Acoustic House 2 staje się pomnikiem ukazującym niemożność ucieczki przed hałaśliwą cywilizacją.


< previous
next >