Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


52 LAZY WEEKS - nr 15
12.VII-18.VII.2010 ET Go Home

This monument symbolizes the yearnings of man who looks at the stars in search of his future home. From this point of view, mankind acts like a cosmic intruder that slowly poisons new planets, condemning himself to an endless quest for another extraterrestrial shelter.

Oto pomnik, który jest symbolicznym zobrazowaniem tęsknot ludzkości, szukającej swojego przyszłego domu pośród gwiazd. Ludzkość jawi się tu jako kosmiczny intruz zatruwający kolejne planety, co skazuje ją na nieustanne poszukiwania nowych pozaziemskich schronów.


< previous
next >