Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


52 LAZY WEEKS - nr 1
05.IV-11.IV.2010 Hammock House

The shape of the Hammock House resembles another project of mine – Schodom. This time, however, it is not the stairs that are essential, but the hammock which is concealed in a hole in the roof. The whole structure is two meters high, which makes it impossible to notice that someone is relaxing in the hammock. It appears then that the surface of the roof is entirely flat, without any irregularities. The situation of a person reclining in the Hammock House has its undeniable advantages – lingering in a horizontal position allows one to look at the sky undisturbed, while the isolation from unwanted stimuli has a positive influence on the quality of relaxation.

Hammock House przypomina kształtem inny mój projekt – Schodom. Tym razem to nie schody są najważniejsze, lecz ukryty w zagłębieniu dachu hamak. Ponieważ wysokość obiektu wynosi dwa metry, dostrzeżenie odpoczywającego, który znajduje się we wnęce, jest niemożliwe. Pozornie wydaje się, że dach jest płaski i pozbawiony nierówności. Sytuacja osoby leżącej w Hammock House ma swoje niezaprzeczalne walory – trwanie w pozycji horyzontalnej sprawia, że nic nie może zakłócić patrzenia w niebo, zaś odizolowanie od zbędnych bodźców pozytywnie wpływa na jakość relaksu.next >