Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


52 LAZY WEEKS - nr 34
22.XI-28.XI.2010 Hammock House 2

The Hammock House 2 is a version of the Hammock House – a project that was produced for the exhibition “Tag! Base! Hide & Seek” which took place in the Centre of Contemporary Art in Torun. The change was introduced for reasons of safety, especially that of young people and children. The stairs and the hole with a hammock were lowered, which made it impossible to enter the roof, while the whole structure was nestled between two walls. These interventions resulted in the creation of a quite different form, so the Hammock House 2 became a new object for another week.

Hammock House 2 powstał w wyniku przekształcenia obiektu Hammock House na potrzeby wystawy „Tag! Base! Hide & Seek” w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Zmiana była konieczna ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających, zwłaszcza ludzi młodych i dzieci: schody i otwór z hamakiem zostały obniżone, co uniemożliwiło wejście na dach, zaś całość konstrukcji została wtulona w kąt między dwie ściany galerii. Ingerencje spowodowały odejście od pierwotnej formy, zatem Hammock House 2 został uznany jako nowy obiekt na kolejny tydzień.


< previous
next >