Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


52 LAZY WEEKS - nr 19
09.VIII-15.VIII.2010 In Here House

Unlike the buildings with the Red Cross emblem, these objects are designed to encourage air strikes. These cubical, monolithic benches shout, “Here! It’s here!” In time of peace, they can serve as a perfect meeting place for civilians, but during wartime they irritate, excite and confuse bomber pilots.

W przeciwieństwie do budynków z namalowanym symbolem czerwonego krzyża obiekty te mają wręcz zachęcać do bombardowania. „Tu! To tutaj!” – zdają się wołać kubiczne, monolityczne ławki. Podczas pokoju stanowią idealną przestrzeń spotkań ludności cywilnej, natomiast w czasie wojny drażnią, podniecają oraz wprowadzają w konfuzję pilotów bombowców.


< previous
next >