Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


52 LAZY WEEKS - nr 35
29.XI-05.XII.2010 Wrecking Ball House

Reinforced concrete defies the laws of chaos, which say that it is much easier to destroy something than to build it from scratch. After filling a reinforced cast with concrete, the rules of physics are inverted. During the demolition, the material resists all softer measures and only the radical ones prove to be effective. One of them involves using
a special ball which hangs from a steel cable connected to a crane. After swinging it and increasing its momentum, it becomes a quite precise tool for knocking down walls and whole buildings. The Wrecking Ball House is a toy which is both powerful and innocent. It illustrates the idea of destruction and takes it to absurd levels at the same time.

Żelbeton przeczy prawom chaosu, które mówią, że znacznie łatwiej jest coś zburzyć, niż mozolnie budować. Po zalaniu betonem uzbrojonej formy zasady funkcjonowania świata fizycznego zostają odwrócone – gdy tak wykonana konstrukcja ma ulec zburzeniu, okazuje się ona stawiać stanowczy opór wszelkim łagodnym środkom i z pomocą mogą przyjść jedynie metody radykalne. Jedną z nich jest zastosowanie specjalnej kuli przymocowanej do stalowej liny dźwigu. Po rozhuśtaniu i nadaniu pędu można
z jej pomocą dość precyzyjnie niszczyć ściany oraz całe budynki. Wrecking Ball House to potężna, a zarazem niewinna zabawka, która ilustruje ideę burzenia, jednocześnie doprowadzając tę czynność do absurdu.


< previous
next >