Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


52 LAZY WEEKS - nr 37
13.XII-19.XII.2010 Labyrinth House

While driving on a motorway or a clearway, we realize that villages and towns are more and more often hidden behind large noise barriers. The only thing we can do is imagine the world behind them. A long, dull car journey stimulates our imagination and we start to produce weird, uncanny visions: what if there is nothing more than a labyrinth world, made from such noise barriers, while we drive through a narrow passage between them?

Gdy podróżujemy autostradą lub drogą szybkiego ruchu, możemy zauważyć, że widok wsi i miast coraz częściej zostaje przesłonięty potężnymi ekranami akustycznymi. Jedyne więc, co nam pozostaje, to wyobrażać sobie, jak mógłby wyglądać znajdujący się za nimi świat. Monotonna jazda samochodem sprawia, że wyobraźnia zaczyna produkować dziwne, nieprawdopodobne wizje: a jeśli za ekranami rozpościera się labirynt zbudowany z takich właśnie ekranów, a my jedziemy tylko wytyczoną pośród nich wąską szczeliną?


< previous
next >