Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


52 LAZY WEEKS - nr 45
07.II-13.II.2011 Labyrinth House 2

The Labyrinth House 2 employs the L-shape, just like the Periscope, an earlier paraarchitectonic project. The hollow letter was placed flat on the ground and multiplied, which resulted in the creation of a labyrinth. As we wander within the object and walk along the tunnels, we never know what to expect from yet another small yard. Sometimes, we may notice one passage; in other cases, there may be a couple of them.

W Labyrinth House 2, podobnie jak w starszym projekcie paraarchitektonicznym, Peryskopie, wykorzystany został kształt litery „L”. Tym razem wydrążona w środku litera została przewrócona na bok oraz zwielokrotniona, co doprowadziło do powstania formy labiryntu. Klucząc po tym obiekcie, przechodząc przez powstałe tunele, nigdy nie wiemy, co czeka nas po wyjściu na kolejny niewielki dziedziniec. Czasem zobaczymy tylko jedno przejście, a innym razem może ich być nawet kilka.


< previous
next >