Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


52 LAZY WEEKS - nr 52
28.III-03.IV.2011 Last House

The Last House consists of flat cuboids that were arranged together in a special way: the closer they are to the centre of the object, the larger they get, which makes the Last House look like a giant pixelated larva. As a result, the internal side of the structure is shaped like inverted stairs, which arch over a parked car. The object concludes the entire paraarchitectonic project 52 Lazy Weeks. Thus, it was appropriately named ”Last House”. Although all ideas presented here are autonomous and self-sufficient, they should always be interpreted as parts of a larger whole, as they were created according to a plan that was rigorously executed every week.

Kształt Last House powstał w wyniku zestawiania płaskich prostopadłościanów, które stopniowo powiększają się w miarę zbliżania ku środkowi, co sprawia, że obiekt wygląda jak ogromna rozpikselowana larwa. Po wewnętrznej stronie obiektu powstał negatyw schodów, wznoszących się łukiem nad zaparkowanym tam samochodem. Ponieważ obiekt ten jest zwieńczeniem całego paraarchitektonicznego projektu 52 leniwe tygodnie, został odpowiednio nazwany. Każdy z zaprezentowanych pomysłów, choć stanowi samodzielny twór, powinien być zawsze interpretowany w odniesieniu do całości, która powstała zgodnie z narzuconym tempem według planu realizowanego z rygorem co tydzień.


< previous
next >