Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


52 LAZY WEEKS - nr 22
30.VIII-05.IX.2010 Bicycle House

This is a kind of an interactive billboard. This bizarre, kinetic object was created by integrating bicycle with the whole structure. As soon as its wheels are set in motion, the turbine turns on the lamps, which produce faint light. A passer-by may interact with the installation and become the centre of attention when pedalling on the bike.

Rodzaj interaktywnego billboardu. W wyniku zintegrowania roweru z całością konstrukcji otrzymujemy ten dziwny, kinetyczny obiekt. Wprawiając w ruch koła roweru, za pomocą turbiny włączamy lampy, które wytwarzają niezbyt silne światło. Przechodzień może wejść w interakcję z instalacją i w trakcie pedałowania znaleźć się w centrum uwagi otoczenia.


< previous
next >