Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


52 LAZY WEEKS - nr 23
06.IX-12.IX.2010 Tube House 2

This is yet another application of the tube form in the paraarchitectonic context. This time, we have at our disposal long capsules, which are to be suspended on gym ladders. The inner side of each tube is divided into two equal parts. One person can quite comfortably recline in such a segment. On a daily basis, Tube House 2 can be used by athletes who are tired of physical exercises. In such cases as natural disaster, when people are gathered in gyms, this object will help some of them survive. There is also a possibility to suspend additional “floors”, which would normally be kept at the Crisis Management Centres.

Kolejne zastosowanie formy rury w kontekście paraarchitektonicznym. Tym razem mamy do dyspozycji podłużne kapsuły, które przeznaczone są do wieszania na drabinkach zamontowanych w salach gimnastycznych. Każda rura jest w środku podzielona na dwumetrowe odcinki. W wyodrębnionym segmencie może w miarę wygodnie położyć się jedna osoba. Na co dzień Tube House 2 może być wykorzystywany przez zmęczonych ćwiczeniami sportowców. W razie sytuacji nadzwyczajnych, na przykład klęski żywiołowej, kiedy w miejscach takich jak sale gimnastyczne gromadzi się ludność, część osób będzie miała szansę dzięki Tube House 2 przetrwać trudne czasy. Istnieje także możliwość dowieszenia kolejnych „pięter”, składowanych zwykle w Centrach Zarządzania Kryzysowego.


< previous
next >