Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


52 LAZY WEEKS - nr 9
31.V-06.VI.2010 Tube House

There are four storeys in this concrete construction full of holes. Each one contains living quarters. If it is warm, one can spend the night quite comfortably in the tubes, which have been cast especially for this project. The higher floors can be accessed through the bent bars which form steps of a ladder. Narrow ledges facilitate horizontal movement within the structure. The Tube House is a modern cave for wanderers who follow tourist trails. In the eyes of such people, holes of this type could be equal to a five-star hotel.

W tej podziurawionej, betonowej formie budynku możemy doliczyć się czterech kondygnacji mieszkalnych. W specjalnie odlanych otworach dość wygodnie spędzimy noc podczas ciepłych miesięcy. Na kolejne piętra wchodzimy po zagiętych prętach tworzących szczeble drabiny. Wąskie gzymsy pozwalają na poruszanie się w poziomie. Tube House to współczesna jaskinia dla wędrowców przemieszczających się turystycznymi szlakami, dla których takie dziuple byłyby niczym pięciogwiazdkowy hotel.


< previous
next >