Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


52 LAZY WEEKS - nr 5
03.V-09.V.2010 Stairs House

The idea behind this project design was to uncover the interior by imitating it in the external form of the building. It is certainly not the last word on the matter, because the only elements exposed so far are stairs, a table and a seat. Perhaps the most appropriate direction for paraarchitecture would be to take such measures that would add “transparency” and reveal the hidden interior of all kinds of forms.

Zamysłem tego projektu było obnażenie wnętrza przez jego odzwierciedlenie
w zewnętrznym kształcie budynku. Z pewnością nie jest to ostatnie słowo w tym tej kwestii, ponieważ jak dotąd zostały wyeksponowane jedynie schody, stolik i siedzisko. Być może najwłaściwszym kierunkiem paraarchitektury byłoby stosowanie zabiegów nadających „transparentność”, które ujawniałyby ukrytą zawartość wszelkiego rodzaju form.


< previous
next >