Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


52 LAZY WEEKS - nr 46
14.II-20.II.2011 Sewage House

I drink the surrounding stain to purify my view frame, a poet once wrote. Such was the inspiration for this project. The flexible form, which resembles a carpet, “pours out” of the pipe that is built into the wall, as if a stream of black magma was channelled straight into a modern apartment with ascetic interior design. The Sewage House is a filter of reality, which sucks out the dirt of the world and cleanses the view from the window.

Wlewam w siebie brud otoczenia, by oczyścić kadr widzenia – pisał niegdyś poeta.
Z takiej inspiracji powstała ta miękka, podobna do dywanu forma, która wylewa się
z rury wbudowanej w ścianę. Wszystko wygląda tak, jak gdyby do nowoczesnego mieszkania o sterylnym wystroju wpuścić strumień czarnej magmy. Sewage House to filtr rzeczywistości, który zasysa brud świata i tym samym oczyszcza widok za oknem.


< previous
next >