Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


52 LAZY WEEKS - nr 41
10.I-16.I.2011 Sin House

This closed, monolithic form is built entirely from modules. The lattice motive was inspired by the appearance of confessionals. Anyone can approach the wall and confess his/her sins and misdemeanours without being embarrassed by the presence of a priest. The atmosphere inside the object will be certainly getting unbearably tense, but there is hope that the accumulated evil will not be released any time soon, as the Sin House has no exit.

Ta zamknięta, monolityczna bryła w całości zbudowana jest z modułów z motywem kraty zainspirowanym wyglądem konfesjonału. Można podejść do ściany i bez kłopotliwego pośrednictwa duszpasterza wyrzucić z siebie wszelkie grzechy i przewinienia. Z pewnością atmosfera w środku będzie z dnia na dzień gęstnieć, lecz możemy mieć nadzieję, że nagromadzone zło nieprędko wydostanie się na zewnątrz – brakuje przecież wyjścia z obiektu.


< previous
next >