Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


52 LAZY WEEKS - nr 27
04.X-10.X.2010 Slide House

The Slide House is intended as a self-sufficient space, a kind of an island that would allow its user to endlessly repeat the basic activities and moods. Stairs, which are a part of this project, are generally associated with effort and clearly defined goals, whereas the slide is recognized as an object that provokes emotions – fear as well as joy. Inside the tube one may experience a total isolation or just take a nap. The aesthetics of the whole structure is ascetic – white and neutral. This object is designed for the interiors of public buildings, but it would be equally functional in open spaces.

Slide House to próba stworzenia autonomicznej przestrzeni, czegoś w rodzaju wyspy, na której użytkownik mógłby zapętlić się w podstawowych czynnościach i emocjach. Schody, które stanowią element projektu, są kojarzone zazwyczaj z wysiłkiem i jasno określonym celem. Zjeżdżalnia zaś to coś, co wzbudza emocje – nie tylko strach, ale
i radość. Wewnątrz rury można całkowicie odizolować się od otoczenia lub po prostu się zdrzemnąć. Całość z estetycznego punktu widzenia jest ascetyczna – biała i neutralna. Obiekt został zaprojektowany z myślą o wnętrzach budynków użyteczności publicznej, ale może też funkcjonować w przestrzeni otwartej.


< previous
next >