Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


52 LAZY WEEKS - nr 11
14.VI-20.VI.2010 Slim House

The other name for this object would be “two rooms and a kitchen”. The Slim House, a building cut into slices, was designed as a system of rooms which are like separate islands. The hallway goes underground, so the entrance to the house and the stairs are situated on the basement level in front of the building. Residents of such an object would share an interesting spatial experience: the housemate who is in another room would be regarded as a neighbour from the next building.

Innymi słowy, „dwa pokoje z kuchnią”. Slim House to dom pokrojony w plastry, zaprojektowany tak, aby każde z pomieszczeń było niczym osobna wyspa. Korytarz biegnie pod powierzchnią ziemi, a do wejścia do domu prowadzą podziemne schodki, znajdujące się przed budynkiem. Jako mieszkańcy takiego obiektu stykamy się z ciekawą sytuacją przestrzenną: współlokatora przebywającego w innym pomieszczeniu możemy traktować niczym sąsiada z pobliskiego budynku.


< previous
next >