Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


52 LAZY WEEKS - nr 30
25.X-31.X.2010 Sweet Home

This is a child’s vision of a perfect home. A lovely bridge leads us to a tiny island with
a white building which has a red-tiled roof. We all used to draw this fairy-tale picture with coloured pencils, but now it is almost materialized thanks to a graphics editing program. There is, however, something disturbing, cold and sad about this image. The childhood’s vision, which was brought to life by an adult, could not avoid to be delicately influenced by his everyday anxieties.

Dziecięca wizja domu idealnego. Biały budynek z czerwoną dachówką umieszczony na małej wysepce, na którą wchodzimy po uroczym mostku. Bajkowy obraz, niegdyś wielokrotnie rysowany kredkami, zostaje tutaj niemal zmaterializowany za pomocą programu graficznego. Czai się jednak w tym obrazie coś niepokojącego, zimnego, smutnego. Wizja z czasów dzieciństwa odmalowana przez dorosłego twórcę nie mogła uchronić się przed subtelnym wpływem jego codziennych lęków.


< previous
next >