Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


52 LAZY WEEKS - nr 10
07.VI-13.VI.2010 Tesco House

Supermarkets usually attract their customers with gigantic billboards – huge structures that can be spotted from a long distance. The price of such objects is often higher than the costs of building a small house, although it is actually nothing more than a board with a brand name on it. The Tesco House comments on this situation and suggests an alternative, practical solution. The Tesco House, located right next to a supermarket, would certainly serve as an attractive temporary residence for its manager.

Hipermarkety zazwyczaj przyciągają klientów „hiperszyldem” – ogromną konstrukcją, którą widać z odległości nawet kilku kilometrów. Koszt takiego obiektu jest często większy niż budowa małego domu, a przecież nie jest on właściwie niczym więcej, niż tablicą z nazwą sklepu. Tesco House stanowi komentarz odnośnie tej sytuacji oraz propozycję alternatywnego, praktycznego wykorzystania szyldu. Tesco House stojący nieopodal marketu stanowiłby niewątpliwie atrakcyjne miejsce tymczasowego zamieszkania dla jego dyrektora.


<previous
next >