Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


52 LAZY WEEKS - nr 4
26.IV-02.V.2010 Tetris House

This is an expansion of the shape that I used in one of my earlier project designs – i.e. the table which bears the same name. This project is a product of my fascination with geometric figures which are both trivial and absurd. It can be used as a set of modules to generate new, intriguing forms. Large, concrete objects can be freely tossed around like building blocks for children, which may lead to the creation of more or less unpredicted combinations. Whether such a “building” will be inhabited depends on the creativity and determination of its potential residents.

Rozwinięcie formy jednego z moich wcześniejszych projektów – stolika o tej samej nazwie. Jest to efekt fascynacji zarazem banalną, jak i absurdalną figurą geometryczną, którą tutaj można stosować na zasadzie modułu tworzącego intrygujące kształty. Duże betonowe obiekty mogą być dowolnie rozrzucane niczym klocki do zabawy, co może prowadzić do powstawania mniej lub bardziej przemyślanych kombinacji. To, czy taki obiekt zostanie zamieszkany, zależy od pomysłowości oraz determinacji ewentualnych lokatorów.


< previous
next >