Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


52 LAZY WEEKS - nr 39
27.XII-02.I.2011 Cog House

The project consists of three cog wheels that are symbiotically interlocked in a cruel, existential relationship. Every stage of rotation enables the user to assume one position: sitting, reclining or lying. The machinery, which turns 120 degrees every eight hours, makes residents regularly change their activities. It is not possible for any two elements to be simultaneously in the same position. Thus, if the Cog House was to serve as a modern workers’ hotel, this ultra-capitalist system would allow absolute control over the effective management of human resources.

Projekt składa się z trzech trybów zazębionych ze sobą w okrutnej egzystencjalnej symbiozie. Zależnie od stadium obrotu każdy z nich pozwala użytkownikowi na przyjęcie pozycji: siedzącej, półleżącej lub leżącej. Mechanizm co osiem godzin obraca się o 120 stopni, co zmusza lokatorów do zmiany czynności. Nie jest możliwe, by w jednym momencie trzy czy choćby dwa człony były ustawione tak samo. Gdyby więc Cog House miał pełnić funkcję nowoczesnego hotelu pracowniczego, to ten ultrakapitalistyczny system zapewniałby maksymalną kontrolę nad efektywnym zarządzaniem zasobami ludzkimi.


< previous
next >