Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


52 LAZY WEEKS - nr 47
21.II-27.II.2011 Twist House

This is a simple, ”container”-type building. Its quite original form is a result of twisting
a cuboid by ninety degrees. Not only did this intervention lend the object some aesthetic qualities, but also added other practical features: the roof of the container lost its flatness and the profiles created in this way now symmetrically channel rainwater to both sides of the structure. As a result, the Twist House is protected from excessive amounts of water which may fall from the sky.

Ta prosta forma – oryginalna bryła budynku typu „kontener” – to efekt skręcenia prostopadłościanu o 90 stopni. Zabieg ten przydał obiektowi nie tylko walorów estetycznych, ale i właściwości praktycznych. Tak więc dach kontenera nie jest już płaski, powstałe wyprofilowania symetrycznie odprowadzają deszczówkę na dwie przeciwległe strony obiektu, co chroni konstrukcję przed nadmierną ilością spadającej z nieba wody.


< previous
next >